Ada Sawka

Techniki fotograficzne i filmowe – fotografia artystyczna

Tytuł: „Ostatni taniec”

Promotor: Maciej Stawiński

Data obrony: 23.06.2022

„Martha Graham, jedna z największych choreografek Stanów Zjednoczonych,  powiedziała:  „Taniec jest odzwierciedleniem naszego ciała, czasem zabawy, czasem bólu.” Jej słowa stały się moją mantrą, po tym, jak opuściłam zespół taneczny, by odciąć się od tego, co było w nim dla mnie najgorsze. Dzięki tej decyzji  zachowałam równowagę  psychofizyczną. Wybierając temat pracy dyplomowej nie spodziewałam się, że inspiracją będą dla mnie wydarzenia z przeszłości. Taniec był moim zajęciem przez dłuższy czas, a przynależenie do zespołu miało swoje dobre i  złe strony. Ta taneczna przeszłość  siedzi we mnie i nadal uciska psychicznie”. 

Ada Sawka (fragment pracy pisemnej)