ADRES

BUDYNEK AUTORSKICH LICEÓW ARTYSTYCZNYCH ALA

UL. ROBOTNICZA 36, 53-608 WROCŁAW

mail: abrys@abrys.edu.pl

tel: 726 740 609