Dlaczego szkoła policealna?

Coraz więcej osób zachęconych możliwością szybkiego zdobycia konkretnego zawodu, a co za tym idzie dobrze płatnej pracy, decyduje się na podjęcie nauki w szkole policealnej. Jednak mimo wzrostu popularności tego rodzaju placówek edukacyjnych, osoby zainteresowane skorzystaniem z ich oferty wciąż mało o nich wiedzą. Dlatego w niniejszym artykule odpowiemy na pytania: jaka jest różnica między wykształceniem policealnym a średnim oraz jaki tytuł po szkole policealnej uzyskuje słuchacz.

Na rynku pracy wciąż brakuje specjalistów z wielu różnych dziedzin. Odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców są właśnie szkoły policealne, dzięki którym słuchacze mogą zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania konkretnego zawodu. Ogromną zaletą tego rodzaju szkół jest fakt, że kładą silny nacisk na zajęcia praktyczne, które przygotowują uczniów nie tylko do egzaminów końcowych, ale także do wykonywania zadań, które zostaną przed nimi postawione w „prawdziwej” pracy. Szkoły policealne dają także możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, które w obecnych czasach jest często jednym z najistotniejszych wymogów decydujących o zatrudnieniu. Uściślając, organizowane są w nich praktyki zawodowe, które pozwalają nabyć doświadczenie w danej profesji i tym samym zwiększyć atrakcyjność swojego CV oraz szanse na korzystne zaprezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej. Inaczej mówiąc, wykształcenie policealne zapewniane przez takie szkoły, daje dziś dobre perspektywy pracy.

Szkoła policealna, zwana również studium policealnym jest placówką edukacyjną przeznaczoną dla wszystkich absolwentów liceum. Podstawowym warunkiem jaki trzeba spełnić, by móc podjąć w niej naukę jest zatem uzyskanie wykształcenia średniego. Posiadanie matury nie jest w tym wypadku konieczne. Tego typu szkoła może więc stanowić ciekawą alternatywę dla wszystkich tych, którzy nie mogą iść na studia ze względu na brak świadectwa dojrzałości.

Wybór szkoły policealnej może okazać się też dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie dostały się na wymarzony kierunek studiów, bądź pragną zmienić swoje kwalifikacje. Warto podkreślić, że w wielu przypadkach, oferta szkół policealnych  pokrywa się z kierunkami jakie oferowane są przez uczelnie wyższe.