Pola Szkwarek

Techniki graficzne – projektowanie graficzne

Tytuł pracy: Oprawa graficzna do wiktoriańskiej zabawki optycznej

Promotor: Celina Niedzielska

Data obrony: 23.06.2022

Plansza informacyjna
Plansza z grafikami
Plansza ze zdjęciami
Pokaz Zoetropu

Zoetrop
Zoetrop