Studium

POLICEALNE AUTORSKIE STUDIUM DIZAJNU I FOTOGRAFII


Nasze studium działa we Wrocławiu od 1995 roku. Od prawie 25 lat kształcimy przyszłych plastyków i artystów plastyków. Po dwóch latach zgłębiania tajników m.in. rysunku, malarstwa, projektowania graficznego, aranżacji wnętrz, wizażu, fotografii nasi słuchacze po ukończeniu cyklu kształcenia oraz obronie pracy dyplomowej otrzymują państwowe uprawnienia zawodowe. Dla dużej liczby naszych słuchaczy ABRYS jest nie tylko szkołą rzetelnie przygotowującą do samodzielnej pracy twórczej, ale jednocześnie dobrym przygotowaniem do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne. Wielu naszych absolwentów nie poprzestało na naszym studium, ale wybrało dłuższą drogę, podejmując studia na ASP i dziś są odnoszącymi sukcesy artystami.

POZNAJ NASZE SPECJALNOŚCI

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

ARANŻACJA WNĘTRZ

FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA

CHARAKTERYZACJA I WIZAŻ